Commissie Bestuur en Middelen

Deze commissie behandelt de volgende werkterreinen:

 • Algemene beleidsco√∂rdinatie
 • Algemeen bestuurlijke zaken
 • Binnengemeentelijke samenwerking: wijk- en dorpsraden
 • Buitengemeentelijke samenwerking: regionale samenwerking en externe betrekkingen
 • Openbare orde en veiligheid
 • Brandweer en rampenbestrijding
 • Integraal veiligheidsbeleid
 • Communicatie
 • Middelen waaronder beleids- en budgetcyclus
 • Burgerparticipatie
 • Dienstverlening
 • Havenschap
 • Regionaal Archief
 • Economische zaken