Commissie Sociale Infrastructuur

Deze commissie behandelt de volgende werkterreinen:

 • Cultuur
 • Sport
 • Welzijn en ouderenbeleid
 • Onderwijs
 • Sociale Zaken
 • Minimabeleid
 • Werkgelegenheidsbeleid
 • Arbeidsparticipatiebeleid en sociale activering
 • Preventief jeugdbeleid en kinderopvang
 • Volksgezondheid
 • Gehandicaptenbeleid
 • Minderheden
 • Toeristische zaken
 • Evenementen
 • Markten en kermissen
 • Mediabeleid