Oplossen van de schulden

Het oplossen van uw schulden wordt uitgevoerd door Kredietbank Nederland. Wanneer en of dit mogelijk is, hangt af van verschillende factoren. Maar op het moment dat het mogelijk is, melden wij u aan bij Kredietbank Nederland. De trajectbegeleider van de gemeente Moerdijk doorloopt met een medewerker van de Kredietbank Nederland samen met u dit proces.

Het oplossen van uw schulden wordt uitgevoerd door Kredietbank Nederland. Wanneer en of dit mogelijk is, hangt af van verschillende factoren. Maar op het moment dat het mogelijk is, melden wij u aan bij Kredietbank Nederland. De trajectbegeleider van de gemeente Moerdijk doorloopt met een medewerker van de Kredietbank Nederland samen met u dit proces.

Minnelijke schuldregeling

Vervolgens doet de medewerker van de Kredietbank Nederland, na afstemming met de trajectbegeleider schudhulpverlening van de gemeente Moerdijk, een voorstel aan uw schuldeisers. Als de schuldeisers akkoord gaan met dit voorstel, zonder tussenkomst van de rechter, is er sprake van een minnelijke schuldregeling. Er zijn hierbij twee vormen, een schuldsanering en een schuldbemiddeling. Op voorhand is niet te bepalen welke vorm het meest geschikt is in uw situatie.

  • Schuldsanering: Uw schulden worden (gedeeltelijk) afgekocht door middel van een saneringskrediet via Kredietbank Nederland. Uw schuldeisers krijgen in één keer een bedrag met het geld dat u leent via het saneringskrediet. Zo heeft u nog maar één aflossingsverplichting, namelijk aan Kredietbank Nederland. In principe is de looptijd 36 maanden.
  • Schuldbemiddeling: Hierbij worden uw schulden gedeeltelijk afgelost door een maandelijks bedrag van uw inkomen te reserveren voor uw schuldeisers. Dit bedrag wordt ieder jaar opnieuw berekend en vastgesteld. Daarnaast wordt jaarlijks gecontroleerd of u zich aan alle afspraken heeft gehouden en wordt het gereserveerde bedrag uitbetaald aan uw schuldeisers. Ook hierbij geldt in principe een looptijd van 36 maanden.

Wettelijke schuldregeling (Wsnp)

Als het niet lukt om een minnelijke schuldregeling te treffen met uw schuldeisers, dan kunt u mogelijk een beroep doen op de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Dit traject gaat via de rechtbank. De rechter beoordeelt of u wordt toegelaten tot de Wsnp. De Wsnp duurt in principe ook 36 maanden en er gelden ook verplichtingen. Een bewindvoerder controleert of u zich aan die verplichtingen houdt gedurende het traject.