Oplossen van de schulden

Het oplossen van uw schulden wordt uitgevoerd door PLANgroep. Wanneer en of dit mogelijk is, hangt af van verschillende factoren. Maar op het moment dat het mogelijk is, melden wij u aan bij PLANgroep. De klantmanager van PLANgroep onderzoekt en inventariseert uw situatie. Na dit onderzoek zijn er twee manieren om tot een oplossing van uw schulden te komen, een minnelijke of wettelijke schuldregeling (Wsnp).

Het oplossen van uw schulden wordt uitgevoerd door PLANgroep. Wanneer en of dit mogelijk is, hangt af van verschillende factoren. Maar op het moment dat het mogelijk is, melden wij u aan bij PLANgroep. De klantmanager van PLANgroep onderzoekt en inventariseert uw situatie. Na dit onderzoek zijn er twee manieren om tot een oplossing van uw schulden te komen, een minnelijke of wettelijke schuldregeling (Wsnp).

Minnelijke schuldregeling

De klantmanager van PLANgroep doet een voorstel aan uw schuldeisers. Als de schuldeisers akkoord gaan met dit voorstel, zonder tussenkomst van de rechter, is er sprake van een minnelijke schuldregeling. Er zijn hierbij twee vormen, een schuldsanering en een schuldbemiddeling. Op voorhand is niet te bepalen welke vorm het meest geschikt is in uw situatie.

  • Schuldsanering: Uw schulden worden (gedeeltelijk) afgekocht door middel van een saneringskrediet via PLANgroep. Uw schuldeisers krijgen in één keer een bedrag met het geld dat u leent via het saneringskrediet. Zo heeft u nog maar één aflossingsverplichting, namelijk aan PLANgroep. In principe is de looptijd 36 maanden.
  • Schuldbemiddeling: Hierbij worden uw schulden gedeeltelijk afgelost door een maandelijks bedrag van uw inkomen te reserveren voor uw schuldeisers. Dit bedrag wordt ieder jaar opnieuw berekend en vastgesteld. Daarnaast wordt jaarlijks gecontroleerd of u zich aan alle afspraken heeft gehouden en wordt het gereserveerde bedrag uitbetaald aan uw schuldeisers. Ook hierbij geldt in principe een looptijd van 36 maanden.

Wettelijke schuldregeling (Wsnp)

Als het niet lukt om een minnelijke schuldregeling te treffen met uw schuldeisers, dan kunt u mogelijk een beroep doen op de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp).
Dit traject gaat via de rechtbank. De rechter beoordeelt of u wordt toegelaten tot de Wsnp. De Wsnp duurt in principe ook 36 maanden en er gelden ook verplichtingen. Een bewindvoerder controleert of u zich aan die verplichtingen houdt gedurende het traject.