Uw subsidie keuze

Weet u nog niet welke subsidie u wilt (en kunt) aanvragen? Met een aantal vragen helpen wij u bij uw keuze.

Gemeente Moerdijk heeft verschillende subsidiemogelijkheden. Komt u voor een subsidie in aanmerking en zo ja, voor welke? U kunt hiervoor de beslisboom doorlopen. Als u de vragen heeft beantwoord, ziet u vanzelf welke subsidie op u van toepassing is.