Melden van huwelijk of geregistreerd partnerschap

Als u wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt aangaan, moet u dit eerst melden bij de gemeente (voorheen: ondertrouw). U doet dit tenminste twee weken en maximaal één jaar voor uw trouwdatum. Hierbij geeft u ook gelijk een voorkeur door voor een datum en trouwlocatie.

U moet tenminste twee weken voor de datum van uw huwelijk of partnerschap het voornemen hiervan melden. U doet dit bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar u gaat trouwen of uw partnerschapsregistratie aangaat.

 • U moet beiden 18 jaar of ouder zijn;
 • U mag niet getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben;
 • U mag geen directe familie van elkaar zijn;
 • Als u onder curatele staat, heeft u toestemming nodig van uw curator.

Het in behandeling nemen van een aanvraag tot voltrekking huwelijk of registratie van een partnerschap kost € 155,55.

Bovenop dit bedrag komen nog wel aanvullende kosten. Kijk hiervoor op: kosten huwelijk / geregistreerd partnerschap

Online melden

U kunt uw huwelijk of geregistreerd partnerschap online melden met behulp van DigiD. Bij de melding heeft u een digitale kopie (in pdf) nodig van de (geldige) legitimatiebewijzen van u, uw partner en alle getuigen.

Aan de balie in het gemeentehuis

 • Maak een afspraak
 • U moet beide persoonlijk langskomen.
 • U neemt mee:
  • Originele geldige legitimatiebewijzen van u en uw partner;
  • Kopieën van geldige legitimatiebewijzen van de getuige.

Let op: kijk vooraf op deze website om uw keuze voor een trouwlocatie, trouwambtenaar en trouwboekje te bepalen.

Huwelijk met een niet-Nederlander of documenten uit het buitenland?

Soms moet u extra documenten overleggen. Bijvoorbeeld als u in het buitenland bent geboren, heeft gewoond of daar bent gescheiden. Of als u niet de Nederlandse nationaliteit heeft. Neem dan ruim voor uw huwelijks- of partnerschapsdatum telefonisch contact met ons op.