Iemand machtigen om voor u te stemmen (volmacht)

Een andere kiezer machtigen om voor u te stemmen.

Kunt u niet zelf naar het stembureau gaan? Dan kunt u een andere kiezer voor u laten stemmen. Dit heet iemand machtigen. Vanwege de coronamaatregelen:

 • Gaat een aantal stembureaus ook open op 15 en 16 maart (meer informatie volgt op deze website).
 • Stemgerechtigden van 70 jaar en ouder krijgen een stempluspas. Hiermee kunt u per brief stemmen en hoeft u niet naar het stembureau te gaan. Meer informatie op rijksoverheid.nl.

Voorwaarden uitbrengen volmachtstem

 • de volmachtgever en de gemachtigde staan in Nederland geregistreerd als kiezer
 • de gemachtigde woont in Nederland
 • de gemachtigde brengt de volmachtstem samen met zijn eigen stem uit
 • een kiezer neemt niet meer dan 3 volmachten mee

Een andere kiezer machtigen

Een andere kiezer machtigen kan op 2 manieren:

Iemand uit Moerdijk uw stem laten uitbrengen

Woont degene die voor u uw stem uitbrengt ook in Moerdijk dan vult u de achterkant van uw stempas in. In de week van 22 februari 2021 ontvangt u uw stempas. De volmachtgever en de gemachtigde staan beiden op 1 februari 2021 ingeschreven in Moerdijk.

Hoe werkt het

 • Op de achterkant vult u 2 handtekeningen in: uw eigen handtekening en die van de gemachtigde.
 • Op de achterkant vult u de adresgegevens van de gemachtigde in.
 • De gemachtigde moet uw stempas en een kopie van uw identiteitsbewijs meenemen. Het identiteitsbewijs mag 5 jaar verlopen zijn.
 • De gemachtigde brengt zelf gelijktijdig ook zijn stem uit.

Intrekken onderhandse volmacht: Gaat u toch zelf stemmen dan vraagt u uw stempas terug bij de gemachtigde. U kunt dan zelf stemmen met uw stempas.

Iemand die niet in Moerdijk woont uw stem laten uitbrengen

Woont degene die voor u uw stem uitbrengt niet in Moerdijk dan vraagt u een schriftelijke volmacht aan. De aanvraag moet uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 voor 17.00 uur ontvangen zijn bij de gemeente. Na toekenning wordt de volmacht naar de volmachtgever verstuurd. U kunt dan niet meer stemmen met uw stempas.

Online aanvragen met DigiD

Volmachtgever logt in met DigiD. Er volgen 2 opties:

 • De persoon die u machtigt logt ook in met DigiD.
 • De persoon die u machtigt vult het formulier Verklaring gemachtigde in en ondertekent deze. De volmachtgever upload de verklaring bij de aanvraag.

Online aanvragen

Persoonlijk aanvragen

U kunt een volmacht ook persoonlijk bij de receptie op het gemeentehuis aanvragen. Een van de medewerkers gegevensbeheer komt naar de receptie en neemt de benodigde formulieren en kopie├źn van de geldige legitimatiebewijzen in ontvangst.

U bent volmachtgever en neemt mee:

U bent gemachtigde en neemt mee: