Ondersteuningsverklaringen

Om mee te kunnen doen aan de Tweede Kamerverkiezing, moeten politieke partijen die nog niet in de Tweede Kamer zijn vertegenwoordigd 30 ondersteuningsverklaringen inleveren.

Om mee te kunnen doen aan de Tweede Kamerverkiezing, moeten politieke partijen die nog niet in de Tweede Kamer zijn vertegenwoordigd, per kieskring waarin zij willen meedoen 30 ondersteuningsverklaringen inleveren. De gemeente Moerdijk valt onder kieskring Tilburg. Deze verklaringen moeten worden afgelegd door kiesgerechtigden, op het gemeentehuis in hun gemeente.

Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van een kiesgerechtigde die deelname van een partij aan de verkiezing ondersteunt. De kiesgerechtigde ondertekent hiervoor een formulier (dat hij heeft ontvangen van een politieke partij) op het gemeentehuis en toont hierbij zijn identiteitsbewijs aan de daartoe aangewezen ambtenaar.

Termijn

Ingevolge artikel 2 van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 is er gedurende 4 weken voorafgaand aan en op de dag van de kandidaatstelling gelegenheid om een ondersteuningsverklaring af te leggen.De reguliere termijn is 2 weken voorafgaand en op de dag van de kandidaatstelling, maar voor de komende Tweede Kamerverkiezing is deze termijn verruimd naar 4 weken.De dag van de kandidaatstelling is maandag 1 februari 2021.Kiezers moeten dus van maandag 4 januari 2021 tot en met maandag 1 februari 2021 een ondersteuningsverklaring kunnen afleggen.In het kader van het herstel van eventuele verzuimen moet die gelegenheid er ook zijn op woensdag 3 februari 2021 en donderdag 4 februari 2021, van 9.00 tot 17.00 uur (artikel 2a van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19).

Wie mag ondersteuningsverklaring tekenen

Ondersteuningsverklaringen kunnen in de gemeente Moerdijk alleen worden afgelegd door personen die als kiezer zijn geregistreerd in de gemeente Moerdijk. Ook personen die op een lijst als kandidaat staan, mogen een ondersteuningsverklaring tekenen, op voorwaarde dat zij in de gemeente Moerdijk als kiezer zijn geregistreerd. Het is niet toegestaan meer dan één ondersteuningsverklaring per persoon te tekenen. Een ondersteuningsverklaring kan niet worden ingetrokken. Nadat de verklaring is ondertekend én van een stempel voorzien, wordt deze meegegeven aan de kiezer. De kiezer is er zélf voor verantwoordelijk dat de verklaring terecht komt bij de betreffende persoon van de politieke partij die de kandidatenlijst inlevert bij het centraal stembureau van de gemeente ’s-Gravenhage.

Let op

Het is raadzaam dat kiezers van tevoren contact opnemen met de gemeente.Bij de gemeente Moerdijk mogen kiezers uiteraard zonder afspraak een ondersteuningsverklaring komen afleggen. Zorg dat u zich aan de coronamaatregelen houdt.