Stembureaus

Overzicht en openingstijden van de stembureaus in onze gemeente.

Om ervoor te zorgen dat u coronaproof kunt stemmen en stembureauleden coronaproof hun werk kunnen doen, nemen wij extra maatregelen. Zo houden we het risico op verspreiding van het coronavirus tijdens de verkiezingen zo klein mogelijk.Tussen 9.00 en 11.00 uur en tussen 14.00 en 16.00 uur is het vaak rustig in de stembureaus. Behoort u tot een risicogroep? Kom dan stemmen tijdens deze tijden.

Overzicht van de stemlokalen

Stemmen op 15 en 16 maart

In een aantal stembureaus kunt u op maandag 15 maart en dinsdag 16 maart uw stem al uitbrengen. Dit is vooral bedoeld voor kiezers die als gevolg van het coronavirus tot de risicogroepen behoren, met name de kwetsbare en oudere kiezers. 

Overzicht van de stemlokalen op 15 en 16 maart in de gemeente Moerdijk. De stembureaus zijn open van 7.30 - 21.00 uur.

Stemmen op 17 maart

Overzicht van de stemlokalen op 17 maart in de gemeente Moerdijk
De stembureaus zijn open van 7.30 - 21.00 uur.

Maatregelen vanwege corona 

  • Alle stembureaus in Moerdijk zijn coronaproof ingericht volgens de richtlijnen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).
  • De stembureaus richten we zo in zodat u 1,5 meter afstand kunt houden van anderen. Afstand houden van elkaar is verplicht.
  • Elk stembureau heeft desinfectiemiddelen voor uw handen. Gebruik hiervan is verplicht.
  • In een stembureau moet iedereen van 13 jaar en ouder een mondkapje dragen.
  • In elk stembureau is één van de stembureauleden die erop let of iedereen zich aan de maatregelen houdt.
  • Kom niet naar een stembureau als u corona gerelateerde klachten heeft of als u mogelijk besmet bent.
  • Kort voordat u gaat stemmen op een stembureau moet u de gezondheidscheck doen. Beantwoordt u een van de vragen met ‘JA’, ga dan niet zelf stemmen in een stembureau. U kunt dan iemand machtigen zodat uw stem niet verloren gaat.
  • In 3 stembureaus kunt u ook op 15 en 16 maart stemmen
  • In het stembureau reinigen we regelmatig de stemhokjes, tafels en dergelijke. U krijgt een potlood die u na het stemmen mag houden.
  • Bij het stemmen heeft u uw stempas en identiteitsbewijs nodig. Laat dat bij het stemmen zien aan een stembureaulid. Dit doet u door uw stempas en identiteitsbewijs voor het kuchscherm te houden.

Moet het dichtstbijzijnde stemlokaal op de stempas worden afgedrukt?

Het is niet meer verplicht om het dichtstbijzijnde stemlokaal op de stempas te vermelden. In plaats daarvan kan op de stempas naar de website worden verwezen waar de stemlokalen zijn vermeld. Dit is mogelijk gemaakt omdat er rekening mee wordt gehouden dat vanwege de situatie rond COVID-19 de mogelijkheid bestaat dat kort voor de verkiezingen stemlokalen komen te vervallen. Op de website staat de meest actuele informatie vermeld.

De kandidatenlijsten worden tussen 2 en 6 maart 2021 toegestuurd per post. Op de achterzijde treft u tevens een overzicht aan van alle stemlokalen in de gemeente Moerdijk. Ook wordt de informatie nog in de Moerdijkse Bode geplaatst.

Meer informatie