Tijdelijk in het buitenland tijdens verkiezing

Kiezers die op deze dag in het buitenland zijn, maar wel in een Nederlandse gemeente staan ingeschreven, kunnen aanvragen om per brief te stemmen.

Op 17 maart 2021 is de Tweede Kamerverkiezing. Kiezers die op deze dag in het buitenland zijn, maar wel in een Nederlandse gemeente staan ingeschreven, kunnen aanvragen om per brief te stemmen. Bijvoorbeeld door een vakantie of een zakenreis. Zo’n kiezer kan ervoor kiezen zijn of haar stem uit te brengen via een schriftelijke volmacht. De aanvraag loopt dan via zijn of haar eigen gemeente.

De kiezer kan er ook voor kiezen door middel van briefstemmen voor kiezers buiten Nederland. Zijn of haar stem uit te brengen. De kiezer moet hiervoor een aanvraag indienen bij de gemeente ’s-Gravenhage. Dat kan via een M3-formulier op de website van de gemeente ’s-Gravenhage. De gemeente ’s-Gravenhage informeert vervolgens per e-mail de woongemeente van de kiezer over deze aanvraag. Het is de taak van die gemeente om te zorgen dat deze kiezer geen stempas meer krijgt of dat deze ongeldig wordt gemaakt.

Voor verdere informatie verwijzen wij u door naar de volgende websites: