Aanvragen van een vervangende stempas

Om overal binnen de gemeente Moerdijk te kunnen stemmen heeft u een stempas ontvangen. De stempas toont aan dat u gerechtigd bent om te stemmen. Zonder de stempas kunt u uw stem niet uitbrengen. Het is daarom van groot belang dat u de stempas niet vergeet mee te nemen.

Mocht u uw stempas kwijtraken dan kunt u op twee manieren een vervangende stempas aanvragen.

Schriftelijk verzoek

U kunt digitaal een vervangende stempas aanvragen met uw DigiD. Zie ook www.moerdijk.nl/verkiezingen. De gemeente waar de kiezer op de dag van de kandidaatstelling (31 januari 2022) als kiezer is geregistreerd is moet het verzoek uiterlijk op vrijdag 11 maart 2022 om 17:00 uur hebben ontvangen.

Mondeling verzoek

In plaats van een schriftelijk verzoek te doen, kunt u ook persoonlijk aan de balie van het gemeentehuis een vervangende stempas aanvragen. Dit kan tot uiterlijk vrijdag 11 maart 2022 om 17:00 uur. Zie ook www.moerdijk.nl/verkiezingen voor de openingstijden.

Mocht u alsnog uw “oude” stempas terugvinden dan kunt u daarmee niet stemmen; dat kan alleen met de nieuwe stempas.Neem bij het stemmen naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs mee (bijvoorbeeld een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). U bent verplicht dit te tonen aan de voorzitter van het stembureau. Voor deze verkiezing geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn. 
Nadere informatie wordt verstrekt door het team verkiezingen van de gemeente.