Openbare zitting van het centraal stembureau Moerdijk (oa kandidatenlijst)

Op vrijdag 4 februari 2022 om 10.00 uur wordt in een openbare zitting van het centraal stembureau Moerdijk voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad beslist over de geldigheid van de kandidatenlijsten, het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten en het handhaven van de boven de lijsten geplaatste aanduidingen van politieke groeperingen. In deze zitting worden de kandidatenlijsten genummerd, waarna de toegekende lijstnummers openbaar worden gemaakt. De zitting vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis, Pastoor van Kessellaan 15 te Zevenbergen.

Documenten 04-02-2021