Zitting centraal stembureau

Maandag 21 maart om 10.00 uur is er een openbare zitting van het hoofdstembureau/centraal stembureau om de verkiezingsuitslag vast te stellen.

Op maandag 21 maart 2022 om 10.00 uur is er een openbare zitting van het hoofdstembureau/centraal stembureau. Hierbij wordt de vaststelling van de aantallen stemmen en de vaststelling van de uitslag van de verkiezing bekendgemaakt.

Deze zitting vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis, Pastoor van Kessellaan 15 in Zevenbergen. Na deze zitting zal het proces-verbaal van de zitting ter inzage worden gelegd in het gemeentehuis en op de website van de gemeente Moerdijk worden geplaatst.

De zitting is live te volgen op https://moerdijk.raadsinformatie.nl/live. Wilt u live reageren? Dan kunt u een bericht sturen naar het telefoonnummer: 06-21342186