Aanwezig bij tellen stemmen?

Op grond van de Kieswet kunnen kiezers aanwezig zijn bij het tellen van de stemmen door het stembureau. Vaak wordt hier geen gebruik van gemaakt, maar het is openbaar en u bent van harte welkom!