Bekendmaking uitslag

De verkiezingsuitslag wordt na zondag 26 mei, 23.00 uur, bekendgemaakt.

De Europees Parlementsverkiezing wordt in Nederland gehouden op donderdag 23 mei 2019. In veel lidstaten van de Europese Unie (EU) wordt pas op zondag 26 mei 2019 gestemd. De laatste stembussen (in Italië) sluiten die dag om 23.00 uur.

De Europese Kiesakte bepaalt dat geen lidstaat uitslagen bekend mag maken voordat in alle lidstaten de stemming is geëindigd. Dat betekent dat vóór zondag 26 mei 2019 om 23.00 uur van overheidswege geen uitslagen bekend mogen worden gemaakt via de media of via bijvoorbeeld internet, noch uit eigen beweging, noch op verzoek, noch onder embargo.

Anders dan bij andere verkiezingen, is het dus niet toegestaan dat gemeenten op de avond van de stemming (23 mei 2019) een (voorlopige) uitslag bekendmaken.