Iemand anders voor u laten stemmen

Kunt u zelf niet gaan stemmen? Dan kunt u een andere kiezer machtigen om dit voor u te doen.

Als u niet in de gelegenheid bent zelf te gaan stemmen voor de verkiezing van de provinciale staten en/of het waterschap Brabantse Delta - bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie - kunt u een andere kiezer machtigen dit voor u te doen. Dit kan op twee manieren, namelijk door overdracht van de stempas of met een schriftelijk verzoek om bij volmacht te mogen stemmen. De gemachtigde moet voor dezelfde provincie en/of hetzelfde waterschap de stem uitbrengen.

Heeft u een kiezerspas aangevraagd dan kan deze alsnog worden omgezet in een onderhandse volmacht. Hierdoor kan een andere kiesgerechtigde voor u stemmen in een ander stembureau binnen de provincie en/of het waterschap. Dit kunt u doen door de achterzijde van de kiezerspas volledig in te vullen en te ondertekenen.

Voorwaarden

Zowel de gemachtigde als de volmachtgever:

  • mogen niet uitgesloten zijn van het kiesrecht;
  • moeten op 20 maart 2019 18 jaar of ouder zijn.

Bij een onderhandse volmacht moeten zowel de volmachtgever als de gemachtigde op 4 februari 2019 (dag van de kandidaatstelling) in de gemeente Moerdijk staan ingeschreven.
Bij een schriftelijke volmacht moet de gemachtigde kiesgerechtigd zijn binnen de grenzen van de provincie of het waterschap: gemeenten in provincie Noord-Brabant en waterschap Brabantse Delta.

Een gemachtigde mag tegelijkertijd met zijn/haar eigen stem maximaal twee volmachtstemmen uitbrengen.

Onderhandse volmacht

Overdracht van de stempas aan een andere Moerdijkse kiezer kan tot en met 20 maart 2019. Hiervoor moet u samen met de gemachtigde het volmachtbewijs op de achterkant van uw stempas invullen en ondertekenen. De stempas verandert daarmee in een volmachtbewijs.

Belangrijk

Aan degene die voor u gaat stemmen moet u (een kopie van) een identiteitsbewijs meegeven, die de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laat zien. Het identiteitsbewijs mag vijf jaar verlopen zijn (dus bij “geldig tot” moet er staan: ”21 maart 2014 of een latere datum”). Als u uw stempas via onderhandse volmacht heeft omgezet en uiteindelijk toch zelf wilt gaan stemmen, kunt u de onderhandse volmacht intrekken. In dat geval moet u uw omgezette stempas terugvragen bij de gemachtigde. Met deze stempas kunt u stemmen.

Schriftelijk verzoek om bij volmacht te mogen stemmen

Een schriftelijk verzoek moet uiterlijk 15 maart 2019 worden ingediend bij de gemeente waar de kiezer op 4 februari 2019 (dag van de kandidaatstelling) staat ingeschreven.

Werkwijze:
Samen met de gemachtigde het formulier invullen en ondertekenen: 

De ingevulde én ondertekende formulieren opsturen naar:
Gemeente Moerdijk
Bureau verkiezingen
Postbus 4
4760 AA Zevenbergen

Als het verzoek wordt ingewilligd ontvangt degene die u heeft gemachtigd een volmachtbewijs. U bent dan niet meer bevoegd om zelf aan de stemming deel te nemen. De volmacht kan niet worden ingetrokken.
Het is bij de aanvraag van een schriftelijke volmacht niet nodig om een (kopie van een) geldig identiteitsbewijs mee te sturen, omdat de identiteit en de kiesgerechtigdheid in de Basisregistratie Personen (BRP) wordt gecontroleerd. Voor kiezers zonder een identiteitsbewijs of met een identiteitsbewijs dat meer dan 5 jaar is verlopen, is stemmen bij schriftelijke volmacht de enige manier om een stem uit te brengen.