Kandidatenlijst in braille

Op het gemeentehuis ligt een kandidatenlijsten in braille ter inzage. Deze kunt u bekijken tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.