Registreren niet-Nederlanders

Registratie kiezers die onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Unie

Niet-Nederlanders die onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie en als ingezetene zijn ingeschreven bij de gemeente Moerdijk, kunnen zich laten registreren als kiezer voor de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement.

U dient dan:

  • op dinsdag 9 april 2019, de dag van de kandidaatstelling, uw werkelijke woonplaats in Nederland te hebben; 
  • op donderdag 23 mei 2019, de dag van de stemming, 18 jaar of ouder te zijn en 
  • niet uitgesloten te zijn van het kiesrecht in Nederland of in een andere lidstaat van de Europese Unie.

De eenmaal als kiezer geregistreerde persoon blijft geregistreerd zolang hij/zij als ingezetene is ingeschreven bij een Nederlandse gemeente. Het verzoekschrift bevat tevens een verklaring dat hij/zij niet is uitgesloten van het kiesrecht en dat hij/zij uitsluitend in Nederland van het kiesrecht gebruik zal maken. Het verzoekschrift dient uiterlijk dinsdag 9 april 2019, de dag van de kandidaatstelling te zijn ontvangen. Verzoeken die na deze datum worden ontvangen gelden pas voor de volgende verkiezing.

Formulieren

Kiesraad

Algemene informatie over verkiezingen kunt u vinden op de website van de kiesraad: www.kiesraad.nl/verkiezingen en op de website van de gemeente Moerdijk: www.moerdijk.nl/verkiezingen