Verkiezingscampagne

Verkiezingsborden, uitdelen folders en aankondigingsborden.

Voorbedrukte verkiezingsborden Bordbusters

De gemeente Moerdijk gaat bij de verkiezing van het Europees Parlement op 23 mei 2019 weer gebruik maken van voorbedrukte verkiezingsborden van Bordbusters.Hier heeft de gemeente bij eerdere verkiezingen ook gebruik van gemaakt. Er zal geen gebruik gemaakt gaan worden van de voorheen gebruikte aanplakborden. Om alles in goede banen te leiden is het belangrijk dat de bestanden met de verkiezingsposters van de politieke partijen uiterlijk 15 april 2019 vóór 17.00 uur bij Bordbusters moeten worden aangeleverd via emailadres: Verkiezingen.moerdijk@bordbusters.nl.Daarbij is het belangrijk dat de bestanden op een correcte manier worden aangeleverd volgens de bijgevoegde aanleverspecificaties.

Aanleverspecificaties verkiezingsposters gemeente Moerdijk

De verkiezingsposters worden uiteraard op lijstvolgorde op de voorbedrukte verkiezingsborden geplaatst. Het is mogelijk om direct na het openbaar maken van de toegekende lijstnummers op 15 april 2019 het partijnummer door Bordbusters op de verkiezingsposter te laten plaatsen. Hiervoor ontvangt Bordbusters graag de juiste font (lettertype), zodat zij dit door hun eigen ontwerpers op de verkiezingsposters laten verwerken. Als de bestanden niet vóór 15 april 2019 vóór 17.00 uur zijn aangeleverd bij Bordbusters, dan kan de verkiezingsposter niet meer in de productie worden meegenomen. Bordbusters zal dan de meerkosten bij u in rekening brengen om de verkiezingsposter op locatie te bevestigen.

Plaatsen verkiezingsborden Bordbusters

Het plaatsen van de digitale verkiezingsborden op 17 locaties in de gemeente Moerdijk zal gebeuren op dinsdag 23 april 2019 door Bordbusters.

Uitdelen folders

Verder mogen politieke partijen folders uitdelen. Hiervoor is geen vergunning nodig. Wel moeten folders die op straat terecht komen door diegenen die folders uitdelen, worden opgeruimd. Wil men tijdens de weekmarkt folderen of ander materiaal uitdelen kan dat in overleg met de marktmeester. Voor het plaatsen van een voorlichtingskraam of een andersoortige standplaats kan men contact opnemen met de marktmeester. Dit graag tijdig aanvragen want het aantal plaatsen is beperkt. Voor al het andere dan het uitdelen van folders of het gebruik maken van de door de gemeente beschikbaar gestelde voorbedrukte verkiezingsborden is het nodig dat u contact opneemt met de medewerkers van Vergunningen en Handhaving (VenH) van de gemeente.

Aankondigingsborden

Verder is het mogelijk om gebruik te maken van aankondigingsborden op grond van de “beleidsregel aankondigingsborden gemeente Moerdijk”. In artikel 6 kunt u lezen dat politieke partijen hiervoor uitgezonderd zijn. Dit betekent echter niet dat hierover verder geen afspraken zijn. Hierbij dient men zich te houden aan de veiligheid en dan met name de verkeersveiligheid. Is er sprake van een onveilige situatie, dan worden de borden verwijderd. Voor verdere informatie wordt u verwezen naar de medewerkers van Vergunningen en Handhaving (VenH). 

Geen verkiezingspropaganda in stemlokalen

Het is uitdrukkelijk verboden in stemlokalen activiteiten te ontplooien die erop gericht zijn kiezers in hun keuze te beïnvloeden. Als in het stembureau op enigerlei wijze verkiezingspropaganda wordt bedreven, zal de voorzitter van het stembureau hieraan een einde moeten maken. Om iedere schijn van partijdigheid van de leden van het stembureau bij de uitoefening van hun functie te vermijden, is bepaald dat deze leden tijdens de uitoefening van hun functie geen blijk mogen geven van hun politieke gezindheid. In de praktijk betekent dit dat de leden van het stembureau bijvoorbeeld geen speldjes, buttons of dassen van politieke groeperingen mogen dragen tijdens de uitoefening van hun functie.