Wie mag stemmen?

Aan het stemmen worden bepaalde eisen gesteld.

Voor de verkiezing van het Europees Parlement gelden de volgende voorwaarden:

  • U staat op 9 april 2019 ingeschreven in de Basisregistratie Personen van Moerdijk;
  • U bent op 9 april 2019 niet uitgesloten van het kiesrecht;
  • U bent op 23 mei 2019 18 jaar of ouder (geboren voor 24 mei 2001);
  • U op 9 april 2019 de Nederlandse nationaliteit óf de nationaliteit van een ander lidstaat van de Europese Unie heeft.