In het buitenland tijdens de verkiezingen

Voor kiezers die in het buitenland verblijven tijdens de verkiezing

Bent u op donderdag 6 juni 2024 tijdens de verkiezing voor het Europees Parlement in het buitenland? Bijvoorbeeld als u er woont of voor werk, studie of vakantie?

Als u in het buitenland woont

Als u in het buitenland woont en in niet in Nederland staat ingeschreven, kunt u zich tot en met 10 mei 2024 bij de gemeente Den Haag registreren om te stemmen vanuit het buitenland.

Tijdelijk in het buitenland

Bent u op donderdag 6 juni 2024 tijdelijk in het buitenland? Bijvoorbeeld voor werk, studie of vakantie? Dan kunt u een andere kiezer voor u laten stemmen of stemmen per brief.

Iemand anders voor u laten stemmen (schriftelijke volmacht)

Bij het stemmen via een volmacht laat u iemand anders in een Nederlandse gemeente voor u stemmen. Dat heet machtigen. Die persoon in Nederland moet zelf ook gaan stemmen. Vanaf eind april kunt u eenvoudig iemand machtigen met uw DigiD.

Wilt u al eerder een volmacht regelen? Dan kunt u een formulier downloaden en invullen op de website van de Rijksoverheid.

Per brief stemmen

U kunt ook per brief stemmen vanuit uw tijdelijke buitenlandse adres met een briefstembewijs. Hiervoor kunt u tot en met 10 mei 2024 een aanvraag doen bij de gemeente Den Haag. U moet wel een buitenlands postadres hebben waar uw briefstembewijs naartoe gestuurd kan worden.