Wie mag stemmen?

Niet iedereen ontvangt een stempas voor deze verkiezingen.

Voorwaarden voor deelname aan de verkiezing van het Europees Parlement: 

  • U bent 18 jaar of ouder
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit
  • U bent een EU-onderdaan en staat geregistreerd als kiezer
  • U bent niet uitgesloten van het kiesrecht
  • U staat op 23 april 2024 geregistreerd in de gemeente