Iemand anders voor u laten stemmen (volmacht)

Als u niet in de gelegenheid bent zelf te gaan stemmen, kunt u een andere kiezer machtigen. Dit heet stemmen bij volmacht.

Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te gaan stemmen - bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie – kunt u een andere kiezer machtigen dit voor u te doen. Dit heet stemmen bij volmacht. De persoon die wordt gemachtigd, kan de volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen. De volmachtstem kan alleen in persoon in het stemlokaal worden uitgebracht, niet door iemand die per brief stemt. Werkgevers zijn verplicht om kiezers de gelegenheid te geven om hun stem uit te brengen, als dit niet buiten werktijd kan.

Dit machtigen kan op twee manieren:

Onderhandse volmacht

Dit kunt u doen door de achterzijde van de kiezerspas volledig in te vullen en te ondertekenen. Overdracht van de stempas aan een andere kiezer kan tot en met de verkiezingsdag. Hiervoor moet u samen met de gemachtigde het volmachtbewijs op de achterkant van uw stempas invullen en ondertekenen. De stempas verandert daarmee in een volmachtbewijs.

Aan degene die voor u gaat stemmen moet u (een kopie van) een identiteitsbewijs meegeven, die de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laat zien. Dit mag ook een foto op bijvoorbeeld een telefoon zijn. Het identiteitsbewijs mag vijf jaar verlopen zijn. Als u uw stempas via onderhandse volmacht heeft omgezet en uiteindelijk toch zelf wilt gaan stemmen, kunt u de onderhandse volmacht intrekken. In dat geval moet u uw omgezette stempas terugvragen bij de gemachtigde. Met deze stempas kunt u stemmen.

Schriftelijke volmacht

Bent u in het buitenland of niet in de gelegenheid om de achterzijde van uw stempas in te vullen? Ook dan kunt u iemand machtigen om voor u te stemmen. Dit doet u digitaal met DigiD bij de gemeente waar u op de dag van de kandidaatstelling (9 oktober 2023) stond ingeschreven. U kunt uiterlijk tot en met vrijdag 17 november 2023 12.00 uur met behulp van uw DigiD digitaal een schriftelijke volmacht aanvragen.

Na toekenning wordt de volmacht naar de volmachtgever verstuurd. U kunt dan niet meer stemmen met uw stempas. Ook kunt u geen vervangende stempas meer aanvragen.

Bent u niet in de gelegenheid om digitaal of persoonlijk een schriftelijke volmacht aan te vragen? Dan kunt u dit doen met het formulier schriftelijke volmacht.

Voorwaarden voor onderhandse en schriftelijke volmacht

Zowel de gemachtigde als de volmachtgever:

  • U bent op 22 november 2023 18 jaar of ouder
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit
  • U bent niet uitgesloten van het kiesrecht
  • Beide personen moeten op 9 oktober 2023 (dag van de kandidaatstelling) in Nederland ingeschreven staan

Maximaal 2 volmachten

De persoon die wordt gemachtigd om voor iemand anders te stemmen (de gemachtigde) mag maximaal 2 volmachten aannemen. Hij kan de volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen.

Meer informatie

Lukt het niet om via DigiD een volmacht aan te vragen of wilt u meer informatie hierover? Neem dan telefonisch contact op met team verkiezingen via telefoonnummer 14 0168 of per mail verkiezingen@moerdijk.nl

Woont u in het buitenland?

Als u in het buitenland woont en in het buitenland staat ingeschreven, kunt u zich bij de gemeente Den Haag registreren om te stemmen vanuit het buitenland.