Wie mag stemmen?

Niet iedereen ontvangt een stempas voor deze verkiezingen.

Voorwaarden voor deelname aan de Tweede kamer verkiezingen:

  • U bent 18 jaar of ouder
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit
  • U bent niet uitgesloten van het kiesrecht