Fijnaart

In Fijnaart zijn inmiddels alle speelplekken gerealiseerd en opgeknapt.

Voor de locatie Zilvermeeuw was een zogenaamde minicompetitie uitgezet waarbij inwoners hun voorkeur konden uitspreken voor drie verschillende ontwerpen. Uiteindelijk is voor het ontwerp van Boerplay (3 MB) gekozen. De speelplek werd op 18 december 2019 officieel in gebruik genomen. In juni 2020 is een vlonder in het water aangebracht. Dit heeft op zich laten wachten vanwege het vergunningentraject.

De laatste nog aan te leggen speelplek komt op het plein van de Leeuwerikstraat. Die wordt meegenomen met het verbeteren van de riolering wat onder onderdeel is van het project Fijnaart Waterproof.