Heijningen

In 2018 organiseerden we in Heijningen twee inspraakbijeenkomsten over de speelplekken in Heijningen. Hieruit ontstond de ‘werkgroep Spelen’. Samen dachten we na over de mogelijke locaties van de speelplekken en voor welke leeftijden ze geschikt moeten zijn. Ook dachten we na over de eisen en wensen voor de verschillende speelplekken. Op basis van hiervan hebben we schetsen gemaakt en zijn de locaties vastgesteld.

Realisatie

Inmiddels is in Heijningen de speelplek in de Deventerstraat aangepast. In plaats van de speelplek op het middenterrein tussen de woningen van de Polderstraat komt er een speelplek voor alle leeftijden, nabij de voetbalvelden van Oranje-Blauw ’14. In juni 2020 is deze gerealiseerd. De laatste puntjes worden nog op de 'i’ gezet.

Voor deze locatie nabij de voetbalvelden was een zogenaamde minicompetitie uitgezet waarbij inwoners in mei 2019 hun voorkeur konden uitspreken voor drie verschillende ontwerpen. Uiteindelijk is voor het ontwerp van Kompan (2MB) gekozen.