Ik wil weten of mijn plan mogelijk is (principeverzoek)

Om te bekijken of een verbouwing of activiteit wel of niet kan, wordt eerst het bestemmingsplan bekeken. Kijk op inzage bestemmingsplan voor meer informatie. De meest actuele plannen van de gemeente kunt u ook op internet vinden via de website van de gezamelijke overheden.

Past uw plan niet binnen de regels van het bestemmingplan of bent u daar niet zeker van? Dan kunt u dit laten toetsen door gemeente. Dit noemen we een principe-verzoek. 

U krijgt direct na het indienen van uw verzoek een ontvangstbevestiging toegestuurd per mail. Het behandelen van een principe-verzoek kan maximaal 8 weken duren, dit hangt af van het soort plan.

Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Indienen kan via het intakeformulier principeverzoek. Hulp nodig bij het invullen? Maak dan een afspraak met het Vergunningenloket en kom gerust langs. Wij helpen u graag aan het loket met het invullen.

  1. Een kadastrale situatietekening van de locatie en directe omgeving met daarop de nieuwe gewenste functie(s) / het gebruik en aanduiding parkeerplekken.
  2. Een plattegrond van eventuele gebouwen met huidige en gewenste indeling en functie aanduiding (schaal 1:50 - 100).
  3. Een volledig ingevuld aanvraagformulier. Voeg gerust extra bijlage toe. Bijvoorbeeld een bedrijfsplan of een uitgebreide toelichting of foto’s.

Let op: U krijgt alle correspondentie via de mail toegezonden (ontvangstbevestiging, verzoek om aanvulling en de eindbrief). Heeft u geen mail, dan verloopt de correspondentie uiteraard per post.