Wat moet ik doen bij een storing aan een gemaal?

De meeste schakelkasten bij een gemaal hebben een lichtsignaal dat kan branden. De gemeente bewaakt de gemalen op afstandDe meeste schakelkasten bij een gemaal hebben een lichtsignaal dat kan branden.

Als er een storing aan het gemaal is, dan gaat de rode lamp branden die op de schakelkast zit. Daarnaast zijn er sommige huishoudens in Moerdijk die te laag liggen voor een goede afvoer naar het hoofdriool. De huisaansluiting ligt dan lager dan het hoofdriool. Bij deze woningen wordt het afvalwater via een zogenaamde vacuümpomp in het hoofdriool gepompt. Eigenlijk is een vacuümpomp een klein rioolgemaaltje voor één of soms een paar woningen.

U kunt een melding online doorgeven als: 

  • de rode lamp op een gemaal brandt
  • er een storing is in de vacuümput waardoor het afvalwater niet meer wordt afgevoerd, maar overstort op de sloot

De gemeente stelt direct een onderzoek in naar de oorzaak van de storing en verhelpt het probleem met het gemaal.