Waar staat het rioleringsbeleid van de gemeente?

Het rioleringsbeleid van de gemeente ligt vast in het Gemeentelijk Rioleringsplan (7 MB), vastgesteld door de gemeenteraad van Moerdijk. Het plan is opgesteld door het cluster water van de gemeente. In het wettelijk verplichte rioleringsplan laat gemeente Moerdijk zien welke aanpassingen nodig zijn in het stedelijk watersysteem voor de toekomst.