Groot onderhoud Huizersdijk – Markdijk - Molendijk

Geplaatst: 26-8-2020

Maandag 31 augustus wordt er een start gemaakt met de onderhoudswerkzaamheden aan de Markdijk en Molendijk tussen Zevenbergen en Standdaarbuiten. De weg wordt vier weken lang volledig afgesloten.

Aan de Huizersdijk – Markdijk – Molendijk zijn op verschillende plaatsen verkeersonveilige situaties ontstaan door verzakkingen in het wegdek. Dit is met name het geval bij de bochten. Om deze reden hebben wij het groot onderhoud van een deel van deze dijk naar voren gehaald.

Wat gaat er gebeuren?

Op een aantal plaatsen vinden reparaties plaats, waarna de gehele weg een nieuwe bovenlaag asfalt krijgt. Op deze afbeelding van het werkgebied (106 kB) ziet u over welk gedeelte het gaat. De rode lijn op de kaart is het gedeelte wat zeker aangepakt wordt. De oranje lijn is het werkgebied wat we nu aan het onderzoeken zijn. Als het financieel past wordt ook dit deel gelijk meegenomen met het groot onderhoud. Het is niet mogelijk nu de hele dijk tot aan de rotonde bij Standdaarbuiten mee te nemen. Het deel wat dit jaar niet aangepakt wordt, zal volgend jaar uitgevoerd worden. 

Bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden

Aannemer BAM Infra gaat het werk uitvoeren. De weg wordt volledig afgesloten voor doorgaand verkeer. Voor het verkeer worden omleidingsroutes ingesteld. Meer daarover kunt u zien in de omleidingstekening (8MB). De huizen en percelen aan de weg zullen echter altijd bereikbaar zijn langs één zijde. 

Planning van de werkzaamheden

De werkzaamheden starten vanaf 31 augustus. Uiterlijk 1 oktober moet het werk gereed zijn.

Oogstperiode

De periode van uitvoering kan helaas ongunstig uitvallen voor de oogstperiode. Omdat de verkeersveiligheid, zeker in de winterperiode, op dit moment niet gegarandeerd kan worden, kan het werk niet later plaatsvinden. Ook omdat  het werk 1 oktober klaar moet zijn. (start stormseizoen dijken).  

Voorziet u problemen met uw oogstwerkzaamheden neem dan met ons contact op. Wij zullen samen met onze aannemer bespreken welke aanvullende maatregelen wij mogelijk kunnen nemen om dit op elkaar af te stemmen.