ProRail gaat aan de slag op het spoor tussen Zevenbergen en Zevenbergschen Hoek

Geplaatst: 7-6-2021

ProRail voert deze zomer intensieve spoorwerkzaamheden uit op het spoordeel tussen Zevenbergschen Hoek en Zevenbergen. Bijzonder is dat ze diep de grond in gaan, om ervoor te zorgen dat het spoor bij Zevenbergen de komende jaren er weer robuust bij ligt. Tussen vrijdag 23 juli en maandag 9 augustus rijden er op dit stuk spoor geen treinen.

Drie jaar geleden hebben ze ook gewerkt aan dit deel van het spoor. Dat was met een nieuwe methodiek die niet het gewenste resultaat opleverde. Het spoor bleek erg onderhoudsgevoelig. Er moest hier regelmatig, soms maandelijks, onderhoud worden uitgevoerd.

Grondige spoorvernieuwing

Daarom voeren ze nu deze grondige spoorvernieuwing uit. Over een lengte van 3,6 kilometer wordt een gat van 1.75 meter gegraven. Dat gat vullen ze met een drainagesysteem en zand. Daarna plaatsen ze de ballast en bouwen ze het spoor op.

Onderzoek wijst uit dat door deze aanpak waarschijnlijk lange tijd geen herstelwerkzaamheden meer hoeven te verrichten op het spoor. Daarnaast maken we ook dit weer een veiliger en duurzamer spoor.

Hinder

ProRail kiest ervoor de werkzaamheden in één keer aan pakken. Dat scheelt qua overlast in tijd. Helaas heeft het wel tot gevolg dat ten tijde van die werkzaamheden omwonenden hinder gaan ervaren van het geluid van de werkzaamheden en het bouwverkeer. De komende tijd informeren we hier de omgeving over en proberen we alle vragen hierover zo goed mogelijk te beantwoorden.

Bijlage

Bewonersbrief