Kunnen de hulpdiensten door de Driehoefijzerstraat in Zevenbergschen Hoek?

De afsluiting is besproken met de hulpdiensten en goedgekeurd. De omgeving blijft voldoende bereikbaar voor hulpdiensten.