Afsluitingen sluiproutes

Waar worden aanvullende maatregelen genomen om sluipverkeer tegen te gaan?

  • Drie Hoefijzerstraat 
  • Johan Willem Frisostraat 
  • Krukweg/Lapdijk 
  • Oude Heijningsedijk 
  • Achterdijk

Waarom worden enkele sluiproutes afgesloten?

Uit berekeningen blijkt dat het verkeer op vrijwel alle wegen in de gemeente Moerdijk gaat toenemen. Op de genoemde locaties ontstaan hierdoor mogelijke hinder voor omwonen en gevaarlijke situaties of kans op ernstige schade aan het wegdek. Om dit te voorkomen worden maatregelen ingesteld. Daarmee garanderen we de veiligheid van de woonomgeving op deze locaties.

Wie regelt de maatregelen?

De maatregelen worden ingesteld door een aannemer van Rijkswaterstaat.

Waarom komen er geen maatregelen in mijn straat?

Het is niet mogelijk om overal maatregelen te nemen. Het risico bestaat dat belangrijke wegen dan volledig vastlopen. Met gevaarlijke verkeersinfarcten tot gevolg. Daarom is intensief overleg gevoerd met Rijkswaterstaat, buurgemeenten en hulpdiensten. Hieruit bleek dat te veel afzettingen grote gevolgen kunnen hebben voor bijvoorbeeld de bereikbaarheid van hulpdiensten. Er is daarom besloten alleen maatregelen te nemen op plaatsen waar de risico’s onaanvaardbaar zijn.

Bij alle afzettingen blijft de doorgang voor (brom)fietsers behouden. Hierdoor kunnen (brom)fietsers op wegen waar de drukte toeneemt uitwijken naar een veiligere route.

We willen als gemeente de situatie voor al onze inwoners leefbaar houden. Dat is vanwege de omvang van de situatie helaas niet mogelijk. We moeten helaas met elkaar op sommige plaatsen overlast dulden. We realiseren ons dat sommige inwoners hierdoor de komende periode extra overlast gaan ervaren.

Waar kan ik overlast melden?

U kunt overlast melden bij Rijkswaterstaat.

Komen er op nog meer plaatsen maatregelen?

Nee, er worden op dit moment geen extra maatregelen meer genomen.

Wat gaan jullie doen tegen asociaal rijgedrag?

We hebben tijdens de afsluitingen nauw contact met de politie. De politie heeft aangegeven extra aandacht te besteden aan bekende overlastlocaties zoals de Achterdijk in Zevenbergen. Hier wordt vaker gesurveilleerd en gecontroleerd. Meldingen van asociaal rijgedrag kunnen gemeld worden bij de politie via 0900-8844.

Waarom zetten jullie geen verkeersregelaars in?

Vanwege personeelstekort blijkt het erg lastig voldoende verkeersregelaars te vinden en in te zetten. Daarnaast zijn verkeersregelaars bedoeld om verkeersstromen in goede banen te leiden, niet om afzethekken te vervangen. Bij dat laatste is helaas regelmatig sprake van agressie. Hier willen we deze mensen niet aan blootstellen.

Waarom worden de maatregelen op de sluiproutes nu pas bekendgemaakt?

De gemeente Moerdijk is al maanden in gesprek met de wegbeheerder Rijkswaterstaat en omliggende gemeenten. De gemeente Moerdijk heeft in april een uitgebreide berekening laten maken van de verwachte effecten van de afsluitingen. Daarnaast hebben we in de meivakantie ervaren wat de afsluiting betekent op ons grondgebied. Rijkswaterstaat heeft hiervan ook de urgentie ingezien. Bovendien is het een behoorlijke puzzel om maatregelen goed aan te laten sluiten op elkaar. In overleg met Rijkswaterstaat is vervolgens besloten om maatregelen in te stellen. Afgelopen week werd bekend welke materialen en mensen beschikbaar waren om dit te realiseren.

Zijn inwoners betrokken bij het vaststellen van de maatregelen?

Ja, er is intensief contact geweest met inwoners en ondernemers rond de betreffende locaties. Zij hebben actief meegedacht om tot een goede oplossing te komen. Wij zijn dan ook erg blij met hun input en feedback. We realiseren ons tegelijk ook dat niet iedereen tevreden zal zijn. We verwachten dat de grootste groep inwoners en ondernemers de maatregelen positief gaan ervaren.

Wordt het effect van de maatregelen bekeken?

De maatregelen worden regelmatig gecontroleerd door de aannemer van Rijkswaterstaat. Daarnaast monitoren en bespreken gemeente, brandweer, politie en Rijkswaterstaat de effecten op de verschillende locaties.

Wat als de maatregelen geen effect hebben?

Dan worden deze weggehaald. Er wordt dan geen alternatief geplaatst.

Waar kan ik klachten melden over de afsluitingen?

U kunt uw klacht over een afsluiting melden bij Rijkswaterstaat.

Wie betaalt deze maatregelen?

Rijkswaterstaat draagt de kosten voor de maatregelen. De gemeente zorgt in afstemming met Rijkswaterstaat voor de communicatie.

Waarom is er geen verkeersbesluit genomen?

Het gaat hier om tijdelijke verkeersmaatregelen. Hiervoor is geen verkeersbesluit nodig. (artikel 34 en 35 BABW)

Is het mogelijk om bezwaar te maken tegen deze maatregelen?

Nee, dit kan alleen wanneer er een besluit aan ten grondslag ligt.

Waarom worden de maatregelen verlengd?

In de meivakantie hebben we de affecten van de afgesloten Heinenoordtunnel ervaren. Ook die afsluiting leverde veel overlast van sluipverkeer op. De maatregelen tijdens de afsluiting van de Haringvlietbrug blijken effect te hebben. Rijkswaterstaat heeft daarom besloten deze te laten staan tijdens de afsluiting van de Heinenoordtunnel. 

Waarom is dit nu pas besloten?

De inzet van maatregelen en handhaving kost veel geld. Daarom zijn eerst de effecten goed bekeken. Nu de ervaringen positief blijken is besloten om de termijn te verlengen.