Ik zie andere voertuigen gebruikmaken van de poort in de Johan Willem Frisostraat in Moerdijk

Niet alle hulpdiensten rijden in opvallende voertuigen. Daarnaast zijn er ontheffingen verleend aan andere diensten en enkele ondernemers.