Kunnen de aangebrachte wegversmallingen op de Achterdijk meer zichtbaar worden gemaakt, bijvoorbeeld met rood-witte blokken?

De zichtbaarheid van de flexibele wegversmallingen kan door schaduw wat minder zijn. De versmallingen en reflectieklasse voldoen aan de wettelijke eisen. Het toepassen van zwart-witte blokken is een voorschrift. Andere kleuren toepassen is conform richtlijnen niet toegestaan. In het kader van aansprakelijkheid kan hier niet van afgeweken worden. Bij normale snelheid en alertheid van bestuurders mag je verwachten dat de obstakels zichtbaar zijn.