Maatregelen Achterdijk

Welke maatregelen worden genomen op de Achterdijk?

Op 8 locaties langs de Achterdijk zijn snelheidsremmende maatregelen genomen. Hiervoor zijn wegversmallingen aangebracht. Omdat ook landbouwverkeer gebruik maakt van deze dijk moeten deze aan bepaalde afmetingen voldoen. Daarnaast zijn spandoeken opgehangen om de weggebruiker te wijzen op hun gedrag. Bewoners kunnen een hesje afhalen waarmee zij extra zichtbaar zijn tijdens lopen of fietsen langs de dijk. 

Waarom komen er geen drempels?

Drempels verlagen de snelheid maar geven ook overlast door trillingen en geluid. Omdat de dijkwoningen erg gevoelig zijn hiervoor is besloten om geen drempel toe te passen. 

Wordt er ook gehandhaafd?

Ja, de politie controleert regelmatig op snelheid en doorgaand vrachtverkeer. Zij doen deze controles zowel opvallend als onopvallend. De BOA’s van de gemeente zijn niet bevoegd om op deze feiten te controleren. Zij zullen hier dus niet ingezet worden. 

Kunnen de aangebrachte wegversmallingen op de Achterdijk meer zichtbaar worden gemaakt, bijvoorbeeld met rood-witte blokken?

De zichtbaarheid van de flexibele wegversmallingen kan door schaduw wat minder zijn. De versmallingen en reflectieklasse voldoen aan de wettelijke eisen. Het toepassen van zwart-witte blokken is een voorschrift. Andere kleuren toepassen is conform richtlijnen niet toegestaan. In het kader van aansprakelijkheid kan hier niet van afgeweken worden. Bij normale snelheid en alertheid van bestuurders mag je verwachten dat de obstakels zichtbaar zijn.