Gemeente Moerdijk – Klein asfaltonderhoud

In juli en augustus voert aannemer Versluys Wegenbouw op meerdere plekken in de gemeente Moerdijk reparaties uit aan het asfalt. Dit kan hinder geven voor het verkeer.

Het werk start donderdag 11 juli en duurt naar verwachting tot eind augustus. In de bouwvak van regio Midden, tussen 29 juli en 16 augustus, wordt er niet gewerkt.

Wat gaat er gebeuren?

Asfaltwegen moeten onderhouden worden, zodat ze veilig blijven en prettig om over te rijden. Het weer, strooizout en zware belasting door verkeer kunnen zorgen voor gaten en scheuren in het wegdek. Als die niet worden gerepareerd, verergert de schade.

Het klein onderhoud gebeurt op verschillende manieren, afhankelijk van de staat van het wegdek. Soms brengt de aannemer een nieuwe laag asfalt aan, op andere plaatsen vult hij scheuren op of wordt een klein stuk wegdek gerepareerd.

Wat merkt u hiervan?

De werkzaamheden duren meestal maar een paar uur, huizen en bedrijven blijven bereikbaar. Is dat niet het geval, dan ontvangt u hierover een brief van de aannemer. Voor het werk zijn verschillende machines nodig, zoals een asfaltspreidmachine, wals en vrachtwagens. Het oude asfalt wordt verwijderd met freesmachines. Het lawaai van de machines kan tijdelijk hinder geven.

Tijdens de werkzaamheden kan (een deel van) de weg worden afgezet. Volg dan de omleidingsborden of de aanwijzingen van de verkeersregelaars.