Heijningen - Vervangen wegconstructie Hoge Heijningsedijk

Binnenkort start BAM in opdracht van de Gemeente Moerdijk met werkzaamheden aan de Hoge Heijningsedijk te Heijningen. Van maandag 13 mei tot eind juli voeren zij de werkzaamheden gefaseerd uit.

Werkzaamheden

Er wordt per fase gestart met het verwijderen asfaltverharding, vervolgens wordt de bestaande fundering verwijderd en een nieuwe fundering aangebracht.

In fase 2 en 3 wordt ook een zogenaamde bermverharding aangebracht.

Tenslotte wordt de nieuwe asfaltconstructie aangebracht en de bestaande aansluitingen aangestraat.

Planning

De fasering hierbij is als volgt:

  • Fase 1: Gedeelte Hoge Heijningsedijk 13-05 t/m 24-05

Polderstraat bereikbaar via de Friesestraat / Veluwestraat/ Verkorting

  • Fase 2: Kruising Hoge Heijningsedijk – Oude Heijningsedijk 27-05 t/m 14-06

Polderstraat bereikbaar via de Friesestraat / Verkorting

  • Fase 3: Gedeelte Hoge Heijningsedijk 17-06 t/m 28-06

Polderstraat bereikbaar via de Friesestraat / Veluwestraat/ Oude Heijningsedijk

  • Fase 4: Gedeelte Hoge Heijningsedijk aansluiting Verkorting 01-07 t/m 19-07

Polderstraat bereikbaar via de Oude Heijningsedijk

Tijdens de werkzaamheden zijn per fasering de aangegeven werkvakken niet toegankelijk voor doorgaand verkeer.

Nood- en hulpdiensten

De nood- en hulpdiensten zijn op de hoogte en zullen in geval van calamiteit doorgang krijgen.

Buslijn

Gedurende fase 1 t/m 3 zal de bus via de Friesestraat omrijden en de bushalte Hoge Heijningsedijk verplaatst worden naar nr Oude Heijningsedijk nr 211.

Tijdens fase 4 zal de bus omrijden via de Postbaan- Potenblokseweg. Ter hoogte van de Oude Heijningsedijk – Potenblokseweg zal een tijdelijke halte worden voorzien. De halte aan de Verkorting wordt verplaatst naar de kruising Verkorting / Kreekweg/ Postbaan.

Contact

U kunt contact opnemen via telefoonnummer 06 11 27 81 19 of mailen naar jordy.noordzij@bam.com.