Klundert - Herstart werkzaamheden kruising Zevenbergseweg-Molenberglaan

In de brief van afgelopen 9 januari 2024 (kenmerk AD_JH_50) hebben wij u op de hoogte gebracht over de tijdelijke stop van onze werkzaamheden aan de kruising Zevenbergseweg – Molenberglaan in Klundert. Inmiddels is er een nieuw verkeersbesluit gepubliceerd. Daarom starten wij maandag 3 juni 2024 met de herinrichting van het kruispunt. Wij verwachten dat de werkzaamheden 3 weken duren. In deze brief leest u meer hierover.

Wat gaan wij doen?

In opdracht van de gemeente Moerdijk richting aannemer Van den Elshout & De Bont Waalwijk de kruising Zevenbergseweg - Molenberglaan in Klundert opnieuw in. Hierdoor verandert de voorrangssituatie. In de nieuwe situatie heeft het verkeer vanaf de Molenberglaan voorrang.

Planning en bereikbaarheid

Vanaf 3 juni mei start de aannemer Van den Elshout & de Bont Waalwijk met het opbreken van de wegen. Elke fase duurt ongeveer één week. Wij verwachten dat de werkzaamheden in totaal zo’n drie weken duren.

Bereikbaarheid en afsluitingen

De werkzaamheden voeren wij gefaseerd uit. Deze fasen zijn eerder toegelicht in de brief van 2 januari. Hieronder beschrijven wij deze nog eens kort.

Fase 1 (3 juni t/m 7 juni)

In fase 1 werken wij aan de Molenberglaan vanaf de Zevenbergseweg tot aan het doodlopende straatje bij Molenberglaan 1. Doorgaand verkeer over de Zevenbergseweg blijft mogelijk.

Fase 2 (10 t/m 14 juni)

Fase 2 delen wij op in twee subfases. Zo blijft doorgaand verkeer op de Zevenbergseweg mogelijk met een halve rijbaan afsluiting. Let op! Het Van Coehorn-Bastion is tijdens fase 2b afgesloten. Heeft u als bewoner van het Coehorn-Bastion in deze periode een auto nodig? Parkeer dan ergens anders in de wijk.

Fase 3 (17 juni t/m 21 juni)

In fase 3 werken wij aan de Zevenbergseweg vanaf de kruising met de Molenberglaan tot aan het ’t Walletje. Doorgaand verkeer langs de Zevenbergseweg is niet mogelijk. U kunt omrijden via de Molenberglaan.

Bereikbaarheid buslijnen

De buslijnen 117, 210, 610 en 617 blijven tijdens onze werkzaamheden rijden. De bus mag langs ons werkvak rijden. Hiervoor gaat in een deel van de straat een parkeerverbod gelden, zodat de bus de bochten kan maken. De aankomst- en vertrektijden van de bussen vindt u op de website van Arriva.

Afvalcontainers

Als de aannemer werkzaamheden uitvoert op de dagen dat het afval wordt opgehaald, vragen wij u om uw container voor 7.00 uur buiten te zetten. De aannemer verplaatst uw container naar een locatie waar de afvalservice bij kan, zodat zij hem kunnen legen. Aan het einde van de werkdag brengt de aannemer uw container weer terug.

Vragen?

Heeft u vragen over de werkzaamheden aan de kruising Zevenbergseweg - Molenberglaan? U kunt de omgevingsmanagers van de Gemeente Moerdijk, Janneke den Hartogh en Lisa Peek, op de volgende manieren bereiken:

Mail: janneke.den.hartogh@moerdijk.nl

Telefoon: 085 822 0419

Heeft u vragen over de uitvoering van de werkzaamheden aan de kruising Zevenbergseweg - Molenberglaan? Neem dan contact op met de uitvoerder, Pascal Woestenberg, van aannemer Van den Elshout & De Bont Waalwijk.

Mail: woestenberg@elshoutendebont.nl

Telefoon: 0416 33 35 01