Werkzaamheden Haringvlietbrug / Heinenoordtunnel

De komende jaren vinden er, in opdracht van Rijkswaterstaat en provincie, op en in de omgeving van Moerdijk diverse werkzaamheden plaats aan het wegennetwerk. In de zomer van 2023 staan er werkzaamheden aan de Haringvlietbrug en de Heinenoordtunnel gepland.

Afsluiting Heinenoordtunnel in augustus 2023

Wanneer de Haringvlietbrug weer open is voor het wegverkeer, gaat de Heinenoordtunnel in de A29 4 weken in beide richtingen dicht. De afsluitingen van de Haringvlietbrug en de Heinenoordtunnel zijn op elkaar afgestemd; deze gaan niet tegelijk dicht. De tunnel gaat dicht tot vrijdag 1 september 2023 05.00 uur. In de richting van Bergen op Zoom is de tunnel al dicht vanaf zaterdag 5 augustus 2023 om 01.00 uur.

De extra reistijd kan, zeker in de spits, oplopen tot meer dan een uur. Houd er rekening mee dat in de laatste 2 weken van augustus de schoolvakanties in de regio midden voorbij zijn, maar de tunnel dan nog steeds dicht is. Van 7 augustus tot en met 1 september 2023 is ook de N59 afgesloten tussen Den Bommel en knooppunt Hellegatsplein.

Bekijk de veelgestelde vragen en antwoorden

Nacht- en weekendafsluitingen Haringvlietbrug in september

Voor de Haringvlietbrug zijn in september 2023 nog nachtafsluitingen en een weekendafsluiting nodig. Deze zijn noodzakelijk voor de laatste stappen van de renovatie van de brug: het testen van de technische systemen voor de bediening, besturing en bewaking en voor het afstellen van het bewegingswerk van de nieuwe brugklep.

Als de testen goed verlopen, kan de brug worden gecertificeerd en in het najaar van 2023 weer worden bediend voor de hoge scheepvaart.

Vrijdag 8 september 22:00 uur tot maandag 11 september 05:00 uur 2023

Tijdens deze weekendafsluiting regelen we de aandrijving van de brugklep in.

Nachtafsluitingen op 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 18 en 19 september 2023

In de periode van maandag 4 tot en met dinsdag 26 september 2023 is de Haringvlietbrug in de nacht afgesloten. We testen dan de technische systemen zoals de slagbomen, verkeerslichten en scheepvaartverlichting.

Een nachtafsluiting duurt van 22.00 uur ‘s avonds tot 05.00 uur de volgende ochtend. Als het testen in deze 10 nachten niet klaar is, is de brug mogelijk ook op 20, 26 en 27 september 2023 in de nacht afgesloten.

Maatregelen voor verkeer in september 2023

Tijdens de afsluitingen van de Haringvlietbrug in september 2023 wordt autoverkeer omgeleid via de A16 (Moerdijkbrug) of de N57 (Haringvlietdam). Connexxion en Arriva passen waar nodig hun dienstregelingen aan.

In het weekend van 9 en 10 september 2023 vaart een pont voor (brom)fietsers en voetgangers volgens dezelfde dienstregeling als tijdens de afsluiting van de brug in juni en juli 2023. De pont voor landbouwverkeer vaart dit weekend niet.

Maatregelen tegen sluipverkeer

Naast de veerdiensten en pendelbussen, neemt de gemeente Moerdijk, in samenwerking van wegbeheerder Rijkswaterstaat, belangrijke verkeersmaatregelen. Deze zijn bedoeld om sluipverkeer tegen te gaan, de verkeersstromen te reguleren en de veiligheid te waarborgen voor omwonenden.

Johan Willem Frisostraat Moerdijk

In de Frisostraat in de plaats Moerdijk plaatst Rijkwaterstaat een sluis met een hek. De sluis kan voor hulpdiensten en bij calamiteiten worden geopend en gesloten via een sms-systeem. De afsluiting wordt ter plaatste aangegeven met de welbekende gele informatieborden. Ook op de A17, en de afrit, komen borden met informatie over de afsluiting.

Zevenbergschen Hoek

Om de verkeersdrukte in de kern Zevenbergschen hoek te minimaliseren, wordt de rotonde bij de komgrens (De Vlijt) vierkant afgesloten. Dit houdt in dat de toegangsweg naar het dorp wordt dichtgezet met betonblokken. Doorgaand verkeer wordt op de rotonde gedwongen links af te slaan om via de Hoge Zeedijk hun weg te vervolgen. Rechtsaf via De Vlijt is alleen bestemd voor bestemmingsverkeer. De politie houdt de rotonde goed in de gaten en schroomt niet het bonnenboekje te trekken. Weggebruikers die geen bestemming hebben in het dorp worden overigens gewaarschuwd via borden, over de hoogte van de boetes

Lapdijk

De Lapdijk is een zeer smalle dijk met veel fietsers. Om die reden komt er een landbouwsluis in de dijk, zodat alleen fietsers, vrachtwagens en landbouwverkeer erlangs kan. Ook deze afsluiting wordt met duidelijke bebording aangegeven.

Achterdijk

Hoewel er veel overlast wordt ervaren op de Achterdijk, is het niet mogelijk deze weg volledig af te sluiten. Dit omdat de Achterdijk een belangrijke functie vervult in de verkeersafwikkeling. Uit onderzoek blijkt dat wanneer de Achterdijk wordt afgesloten, de problemen op andere wegen in de gemeente zich gaan ophopen. Uit datzelfde onderzoek blijkt overigens dat de weg de te verwachten verkeersdrukte ook best aankan. Hoewel er ongetwijfeld, zoals ook op andere plaatsen, er filevorming kan optreden. Wel zijn er extra snelheidsremmende maatregelen genomen en wordt er door de politie vaak op snelheid gecontroleerd. 

Oude Heijningsedijk

Op basis van berekeningen wordt een toename van verkeer verwacht op de Oude Heijningsedijk. Tijdens de meivakantie hebben bewoners en ondernemers daar echt geen problemen of hinder ervaren. Daarom komen er momenteel geen specifieke maatregelen. De situatie wordt echter nauwlettend gemonitord. Indien nodig, zijn reeds alle voorbereidingen getroffen voor een eventuele afsluiting.

Heinenoordtunnel sluipverkeer

‘Rekening houden met de leefbaarheid’

"We willen benadrukken hoe belangrijk het is om de verkeersveiligheid op onze dijken en wegen te waarborgen. Veel van deze smalle wegen zijn niet geschikt voor extra verkeer. We vragen vriendelijk om de aangewezen omleidingsroutes te volgen in plaats van bekende sluiproutes. Zo blijft het aangenaam en veilig voor fietsers, en houden we rekening met de leefbaarheid van onze bewoners in de woonkernen en het buitengebied," aldus de wethouder.Op de volgende uitklapbare pagina's vertellen we u in het kort wat de wegwerkzaamheden inhouden en wat u kunt doen om de hinder te beperken. Ook verwijzen wij u naar de website van Rijkswaterstaat waar alle actuele informatie staat. Kijk op de pagina over Haringvlietbrug of de pagina over de Heinenoordtunnel van Rijkswaterstaat of uw vraag ertussen staat.

Renovatie Haringvlietbrug

De Haringvlietbrug in de A29 is gebouwd in de jaren ’60 van de vorige eeuw. De klep van de brug, het bewegingswerk en de technische installaties en systemen zijn aan vervanging toe.

Door de renovatie blijft de brug ook in de toekomst veilig en de regio bereikbaar. In verband met de werkzaamheden aan de brug zal deze in de zomer van 2023 in beide richtingen voor langere tijd afgesloten zijn voor al het verkeer. Hinder is dan onvermijdelijk. Vanaf 1 januari ondervindt het scheepvaartverkeer hier al hinder van. Voor scheepvaart hoger dan 13 meter is dan geen bediening van de brug meer mogelijk.

Meer informatie over de renovatie en de actuele planning van de werkzaamheden aan de Haringvlietbrug vindt u op de website van Rijkswaterstaat. Ook leest u daar meer over de maatregelen die worden getroffen, kunt u nieuwsberichten lezen en wordt antwoord gegeven op veelgestelde vragen.

Renovatie Heinenoordtunnel

De Heinenoordtunnel in de A29 is gebouwd in de jaren ’60 van de vorige eeuw. De tunnel is toe aan groot onderhoud en de technische installaties en systemen zijn toe aan vervanging. Door de renovatie blijft de Heinenoordtunnel ook in de toekomst veilig en beschikbaar. De tunnel is een cruciale schakel voor Zuid-Holland, West-Brabant, Zeeland en het internationale verkeer. Elke dag rijden er  ± 110.000 voertuigen doorheen. In verband met de werkzaamheden aan de tunnel zal deze in de zomer van 2023 in beide richtingen voor langere tijd afgesloten zijn voor al het verkeer. Ook in het voorjaar van 2023 is de tunnel meer dan een week in beide richtingen afgesloten voor al het verkeer. In beide gevallen is hinder onvermijdelijk.

Meer informatie over de renovatie en de actuele planning van de werkzaamheden aan de Heinenoordtunnel vindt u op de website van Rijkswaterstaat. Ook leest u daar meer over de maatregelen die worden getroffen, kunt u nieuwsberichten lezen en wordt antwoord gegeven op veelgestelde vragen.

Bijeenkomsten

In verband met de werkzaamheden aan het wegennetwerk in de zomer van 2023 vinden er de komende periode on- en offline bijeenkomsten plaats. We vertellen u hier welke dit zijn.

Terugkijken: webinar over renovatie klep Haringvlietbrug en Heinenoordtunnel

Tijdens een webinar op 8 december gaven medewerkers van Rijkswaterstaat uitleg over de werkzaamheden, de hinder en de maatregelen die nodig zijn en getroffen worden om de hinder tijdens de afsluitingen te kunnen beperken. U kunt het webinar terugkijken op YouTube.

Maatregelen Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat treft verschillende maatregelen. Naast dat het werk wordt uitgevoerd in de periode met het minste verkeer op de weg, gaat het om maatregelen die moeten bijdragen aan de doorstroming van het verkeer (pontverbinding (brom)fietsers, in stand houden van het openbaar vervoer, voorzieningen voor hulpdiensten, omleidingen) en tips om ander reisgedrag te stimuleren.

Meer informatie over de maatregelen die Rijkswaterstaat treft kun je vinden op hun website:

Gemeente Moerdijk is veelvuldig in gesprek met onder andere Rijkswaterstaat, wegbeheerders, de veiligheidsregio om de belangen van Moerdijk te behartigen. Aanvullend blijven we inzetten op de volgende punten:

  • Rijkswaterstaat draagt de zorg voor een goede communicatie tussen betrokken organisaties en met de bewoners, ondernemers en organisaties in onze gemeente.
  • Rijkswaterstaat zet in op acties om het (rij)gedrag positief te beïnvloeden.
  • Rijkswaterstaat monitort dagelijks het verkeer en treft aanvullende maatregelen als de overlast onevenredig groot wordt.

Wat betekent dit voor ondernemers?

Wilt u maatwerk advies als ondernemer over het aanpassen van uw mobiliteit voor uw medewerkers? Neem dan contact op met De Verkeersonderneming door te mailen naar info@verkeersonderneming.nl  onder vermelding van 'maatwerkadvies Haringvlietbrug'. Of kijk op de website van Ways2go. Ook is er een aanbod vanuit Brabants Mobiliteitsnetwerk (BMN). Ondernemers kunnen via een korte analyse meteen inzicht krijgen in de impact van de wegwerkzaamheden op uw bedrijf en medewerkers. En u krijgt praktische tips hoe u kunt voorbereiden op zo min mogelijk hinder. Deze analyse is bovendien gratis. Meer info en aanmelden via Annemieke Putters: annemieke@brabantmobiliteitsnetwerk.nl of 06 – 38 17 16 11.

Vanuit de renovatie van de Heinenoordtunnel wordt door Brabant Mobiliteitsnetwerk (BMN) in onze regio het mobiliteitsmanagement georganiseerd. Op het Haven-Industrieterrein Moerdijk zijn ondernemers al aangehaakt bij de werkzaamheden van BMN

Wij begrijpen dat veel ondernemers met vragen zitten. We hebben bij Rijkswaterstaat benadrukt dat ze moeten zorgen voor goede informatieverstrekking aan en communicatie met alle belanghebbende partijen, en zeker ook de ondernemers. We vinden het wel belangrijk om signalen van ondernemers te horen, zodat we die mee kunnen nemen naar de verschillende overleggen waar gemeente Moerdijk aan deelneemt. Informatie over de maatregelen aan de Haringvlietbrug is te vinden op de website van Rijkswaterstaat. Ondernemers die vragen of signalen aan de gemeente willen doorgeven, kunnen een e-mail sturen naar joost.van.de.wiel@moerdijk.nl 

Ook is er voor ondernemers een toolkit over de renovatie van de Haringvlietbrug en de Heinenoordtunnel.

Communicatiemiddelen gemeente Moerdijk

Wilt u als ondernemer, vereniging, maatschappelijke organisatie of inwoner informatie over de afsluitingen delen met uw medewerkers, klanten, leden, bezoekers of andere belanghebbenden, dan kunt u gebruikmaken van de communicatiemiddelen van gemeente Moerdijk. Download hieronder de toolkit. U kunt de middelen uit deze toolkit gebruiken om via uw eigen kanalen te delen. Het is niet toegestaan om de middelen zonder toestemming aan te passen en ze zijn niet bedoeld voor oneigenlijk gebruik.

Heeft u vragen over de toolkit? Neem dan contact op via communicatie@moerdijk.nl.

Bekijk hieronder de communicatiemiddelen:

Nieuws

Heeft u vragen of wilt u een melding/klacht indienen?

Vul dan het contactformulier in op de website van Rijkswaterstaat.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Meld u aan voor de Renovatie Haringvlietbrug en Heinenoordtunnel A29 nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.