Zijn inwoners betrokken bij het vaststellen van de maatregel in de Krukweg in Moerdijk?

Ja, er is intensief contact geweest met inwoners en ondernemers rond de betreffende locatie. Zij hebben actief meegedacht om tot een goede oplossing te komen. Wij zijn dan ook erg blij met hun input en feedback. We realiseren ons tegelijk ook dat niet iedereen tevreden is. We verwachten dat de grootste groep inwoners en ondernemers de maatregelen positief gaan ervaren.