Komen er op nog meer plaatsen maatregelen?

Nee, er worden op dit moment geen extra maatregelen meer genomen.