Waarom komen er geen maatregelen in mijn straat?

Het is niet mogelijk om overal maatregelen te nemen. Het risico bestaat dat belangrijke wegen dan volledig vastlopen. Met gevaarlijke verkeersinfarcten tot gevolg. Daarom is intensief overleg gevoerd met Rijkswaterstaat, buurgemeenten en hulpdiensten. Hieruit bleek dat te veel afzettingen grote gevolgen kunnen hebben voor bijvoorbeeld de bereikbaarheid van hulpdiensten. Er is daarom besloten alleen maatregelen te nemen op plaatsen waar de risico’s onaanvaardbaar zijn.

Bij alle afzettingen blijft de doorgang voor (brom)fietsers behouden. Hierdoor kunnen (brom)fietsers op wegen waar de drukte toeneemt uitwijken naar een veiligere route.

We willen als gemeente de situatie voor al onze inwoners leefbaar houden. Dat is vanwege de omvang van de situatie helaas niet mogelijk. We moeten helaas met elkaar op sommige plaatsen overlast dulden. We realiseren ons dat sommige inwoners hierdoor de komende periode extra overlast gaan ervaren.