Waarom worden de maatregelen op de sluiproutes nu pas bekendgemaakt?

De gemeente Moerdijk is al maanden in gesprek met de wegbeheerder Rijkswaterstaat en omliggende gemeenten. De gemeente Moerdijk heeft in april een uitgebreide berekening laten maken van de verwachte effecten van de afsluitingen. Daarnaast hebben we in de meivakantie ervaren wat de afsluiting betekent op ons grondgebied. Rijkswaterstaat heeft hiervan ook de urgentie ingezien. Bovendien is het een behoorlijke puzzel om maatregelen goed aan te laten sluiten op elkaar. In overleg met Rijkswaterstaat is vervolgens besloten om maatregelen in te stellen. Afgelopen week werd bekend welke materialen en mensen beschikbaar waren om dit te realiseren.