Waarom komen er geen drempels?

Drempels verlagen de snelheid maar geven ook overlast door trillingen en geluid. Omdat de dijkwoningen erg gevoelig zijn hiervoor is besloten om geen drempel toe te passen.