Welke maatregelen worden genomen op de Achterdijk?

Op 8 locaties langs de Achterdijk zijn snelheidsremmende maatregelen genomen. Hiervoor zijn wegversmallingen aangebracht. Omdat ook landbouwverkeer gebruik maakt van deze dijk moeten deze aan bepaalde afmetingen voldoen. Daarnaast zijn spandoeken opgehangen om de weggebruiker te wijzen op hun gedrag. Bewoners kunnen een hesje afhalen waarmee zij extra zichtbaar zijn tijdens lopen of fietsen langs de dijk.