Zevenbergen - Asfaltonderhoud Zwanengat

Van 3 juli t/m 25 september worden er werkzaamheden uitgevoerd aan het Zwanengat. Aannemer Landheer Infra BV voert de werkzaamheden uit in opdracht van de gemeente Moerdijk.

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit: het frezen (het weghalen) van de bovenste laag van het asfalt
(hierdoor blijft de weg overrijdbaar), het aanbrengen van een nieuwe deklaag en het vervangen van
putkoppen. Daarnaast wordt het trottoir en omliggende bestrating plaatselijk hersteld. In het bewoonde
gedeelte van de Industrieweg wordt de bestrating vervangen door nieuwe bestrating.

Planning en fasering

De werkzaamheden aan het Zwanengat voeren wij in twee hoofdfases uit. Deze hoofdfases zijn
verder onderverdeeld in 12 werkvakken om de bereikbaarheid van uw pand zoveel mogelijk te
waarborgen. Een overzicht van de fases en werkvakken vindt onderaan deze brief en wordt hieronder
toegelicht:

 • Fase 1: Vanaf 3 juli tot en met 4 augustus werkt de aannemer in fase 1 opeenvolgend in de
  werkvakken 1, 8, 9, 11 en 12. Op zondag 30 juli is fase 1 de gehele dag afgesloten voor al het verkeer
  in verband met het aanbrengen van de deklaag.
 • Fase 2: Vanaf 21 augustus tot en met 25 september werkt de aannemer in fase 2 opeenvolgend in de
  werkvakken 4, 5, 10, 7 en 6. Op zondag 24 september is fase 2 de gehele dag afgesloten voor al het
  verkeer in verband met het aanbrengen van de deklaag.

  In werkvak 2 en 3 aan de Industrieweg vinden geen asfaltwerkzaamheden plaats. Hier werkt de
  aannemer aan de trottoirs en aangrenzende intritten. De werkzaamheden in werkvak 2 en 3 worden
  tegelijkertijd met fase 1 uitgevoerd.

Zwanengat.jpg

Bouwvak

Tijdens de bouwvak, van zaterdag 5 augustus tot en met zondag 20 augustus, voert de aannemer
geen werkzaamheden uit. De wegen, woningen en bedrijven op het Zwanengat zijn dan bereikbaar.

Bereikbaarheid

Het werkvak is tijdens de werkzaamheden afgesloten voor doorgaand verkeer. De aannemer verzorgt
omleidingsroutes om het doorgaand verkeer om te leiden tijdens de werkzaamheden. Percelen
grenzend aan de wegen waar het asfalt wordt vervangen, worden enkele keren een aantal uur
afgesloten. Dit heeft te maken met het aanbrengen van verschillende lagen asfalt. De aannemer zal
dit persoonlijk en/of schriftelijk met u afstemmen.

Ophalen huisvuil

Als de aannemer werkzaamheden uitvoert op de dagen dat het huisvuil wordt opgehaald, dient u uw
container buiten de wegafzetting aan te bieden. Mocht u hierbij hulp nodig hebben dan helpt de
aannemer u hier graag bij.

Contact

Heeft u vragen over de werkzaamheden? U kunt de omgevingsmanagers, Rens de Dijcker of Janneke
den Hartogh, op de volgende manieren bereiken:

Mail: janneke.den.hartogh@moerdijk.nl
Telefoon: 085 822 0419


Heeft u vragen over de uitvoering van de werkzaamheden? Neem dan contact op met de uitvoerder,
Sander Akkermans van Landheer Infra BV.

Mail : sander@landheerinfra.nl
Telefoon: 0416 316 6692