Zevenbergen - Onderhoud Doelstraat

In opdracht van de gemeente Moerdijk start Van den Elshout en de Bont maandag 8 april met het onderhoud aan de rijbaan in de Doelstraat. Op deze pagina geven wij u meer informatie over de werkzaamheden, de planning en de hinder die u kan ervaren.

Wat komt er?

De Doelstraat is aan onderhoud toe. Daarnaast is het voor vrachtwagens te smal om prettig de laad- en losplaats van de Dirk van den Broek te bereiken. Om deze twee redenen legt Van den Elshout en de Bont de rijbaan opnieuw aan. Hierbij verbreden wij de rijbaan ter hoogte van de laad en losplaats van de Dirk van den Broek. Ook verlagen wij de drempel naar het parkeerterreinen aan de Kasteelweg.

Het werk is opgedeeld in twee fases om de bereikbaarheid van de Surplus en parkeerterreinen te behouden.
Fase 1 start van de drempel bij de H. Bartholomeus kerk tot voorbij de inrit naar de Kasteelweg.

Doelstraat.png

Fase 2 start voorbij de inrit naar de Kasteelweg tot de Oude Kerkstraat, zie het kaartje hierboven.

Wat is de laatste stand van zaken?

Op maandag 8 april starten Van den Elshout en de Bont met de werkzaamheden aan de Doelstraat. Naar verwachting duren de werkzaamheden in totaal 6 weken.

Parkeerterrein bereikbaar

Tijdens de werkzaamheden blijft de parkeergarage van de Albert Heijn en Dirk van den Broek te allen tijde bereikbaar via een halve rijbaan afzetting. Wij vragen u de aanwijzingen van onze medewerkers op te volgen om gevaarlijke situaties te voorkomen.

Het parkeerterrein van de Surplus en Kasteelweg blijft ook bereikbaar tijdens de werkzaamheden. In fase 1 maken wij een hellingbaan waarover u naar het parkeerterrein kan rijden. Tijdens fase 2 kunt u gebruik maken van de halve rijbaanafzetting, zie afbeelding hieronder.

Doelstraat 1.JPG

Let op! Tijdens fase 2 is de omleiding in één richting. U moet de parkeerplaats verlaten richting de markt.

Meer informatie

Zijn er naar aanleiding van deze brief vragen ontstaan, of heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met de omgevingsmanagers, Lisa Peek of Janneke den Hartogh. U kunt ons op de volgende manieren bereiken:

E-mail: janneke.den.hartogh@moerdijk.nl
Telefoon: 085 – 822 04 19