Subsidieregeling omwonenden windpark Oud Dintel

Subsidieregeling voor de eigenaren van 14 woningen nabij windpark Oud Dintel

De gemeente Moerdijk heeft een subsidieregeling opengesteld voor de eigenaren van 14 woningen nabij windpark Oud Dintel. Deze woningen liggen binnen de Lden 42 dB contour. Binnen dit gebied is het gewogen jaargemiddelde geluidsniveau 42 decibel of hoger. De eigenaren van deze woningen kunnen subsidie aanvragen voor gebouwgebonden maatregelen die de woning verduurzamen. Deze maatregelen leiden tot extra wooncomfort, een lagere energierekening en minder CO2-uitstoot. 

Wanneer komt u in aanmerking voor de regeling?

U komt in aanmerking als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U bent eigenaar van de woning waarvoor u de aanvraag indient;
  • Het adres van uw woning staat op de adressenlijst van woningen van rechthebbende eigenaren;
  • De maatregel(en) waarvoor u een aanvraag indient, staat/staan op de lijst van erkende maatregelen;
  • De maatregelen voert u uit binnen de looptijd van de regeling;
  • Reeds uitgevoerde maatregelen zijn uitgevoerd op of na 30 november 2016.

De maximale toe te kennen subsidie per woning is € 4214. De looptijd van de subsidieregeling is twee jaar na inwerkingtreding. 

Aanvragen

Het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier kunt u digitaal of per post sturen aan de gemeente Moerdijk: 

info@moerdijk.nl
Onderwerp: T.a.v. afdeling Subsidies

Gemeente Moerdijk
T.a.v. afdeling Subsidies
Postbus 4
4760 AA Zevenbergen

Verwijzingen

Aanvraagformulier (228 kB)

Nadere regel burenregeling windpark Oud Dintel, inclusief adressenlijst woningen van rechthebbende eigenaren en lijst van goedgekeurde maatregelen