Welke informatie wordt actief openbaar gemaakt?

Uitleg over wat voor soort informatie er gedeeld gaat worden.

Volgens de Wet open overheid (Woo) moet de overheid zorgen voor maximale openbaarheid van bestuur. Actieve openbaarheid betekent dat de gemeente zelf, uit eigen beweging, informatie over beleid en uitvoering openbaar maakt. Dit past helemaal bij het doel van de Woo: Overheidsinformatie toegankelijker, transparanter en vindbaarder maken.

Informatiecategorieën

De volgende informatiecategorieën moeten wij actief (uit eigen beweging) openbaar maken:

 • wet- en regelgeving
 • organisatiegegevens
 • raadsstukken
 • bestuursstukken
 • stukken van adviescolleges
 • convenanten
 • jaarplannen en -verslagen
 • Wob/Woo-verzoeken
 • onderzoeken
 • beschikkingen
 • klachten.

Stapsgewijs

De informatieccategorieën hoeven niet allemaal per 1 mei 2022 gepubliceerd te worden. Dit zal gefaseerd over enkele jaren worden ingevoerd.