Markenvelden Noord

Voor het woningbouwproject Markvelden Noord, én twee infrastructuurprojecten (Verlengde Zuidrand en Zuidrandtunnel), is de haalbaarheid in beeld gebracht. De eerste fase gaat over de bouw van 450 woningen in Markvelden Noord.

Wat komt er?

Door de doorsnijding van de nieuwe randweg Verlengde Zuidrand door Markvelden Noord ontstaan verschillende gebieden. Aan de binnenzijde van de Verlengde Zuidrand worden buurtjes gemaakt, rondom een gemeenschappelijke groene ruimte met autovrije paden. Hierdoor ontstaat een kindvriendelijk en aangenaam woonmilieu.

Aan de buitenzijde van de randweg komen in het landschap woningen en appartementen in een afgesloten en afgerond geheel. Gedacht wordt om hier tevens een medisch centrum te vestigen. Voor een ander deel van ongeveer vier hectare in Markvelden Noord, dat de gemeente heeft verworven, is nog geen stedenbouwkundig plan opgesteld. Wel heeft het een plek in het opgestelde bestemmingsplan.

Wat is de laatste stand van zaken?

Planning

  • April 2024 Bestemmingsplan vastgesteld
  • 2024/2025: Bouwrijpmaken gebied (gereed maken voor de bouw (o.a. aanleg wegen en riolering).
  • 2025: Start bouw woningen

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Simone Hubers, omgevingsmanager.

Mail naar zevenbergenoost@moerdijk.nl